Most do rozprávky – zavŕšenie niekoľkoročnej revitalizácie na Dunaji

Tlačová správa, Veľký Lél 27.10.2015

Symbolickým krstom nového mosta na Veľkolélsky ostrov bola dnes zavŕšená najväčšia revitalizačná akcia na slovenskom úseku Dunaja. Mohutné Veľkolélske rameno a rieka Dunaj obkolesujú malebný ostrov pri obci Zlatná na Ostrove. Práve čarovné prostredie ostrova poslúžilo v roku 1986 aj pri nakrúcaní kultovej slovenskej rozprávky režiséra Miloslava Luthera –  Mahuliena, zlatá panna. Kvitnúce lúky s pasúcim sa dobytkom a koňmi sa v území zachovali dodnes.  Krstným otcom  mosta sa stal Ady Hajdu, ktorý v rozprávke stvárnil ústrednú postavu obetavého Jána.

Technickými úpravami v minulosti však bolo tečúce rameno oddelené od Dunaja a v jednom mieste úplne presypané prehrádzkou vedúcou na ostrov. Rameno sa začalo zanášať bahnom, vysychať, život v ňom začal miznúť a hrozil jeho zánik. Od roku 2013 sa v území začali práce na oživení ramena – postupne boli otvorené dve pôvodné ústia na výtoku a viac ako 100 m široký vtok na začiatku ramena. Posledným krokom bola rekonštrukcia prehrádzky, kde bol vybudovaný trojpólový most s dĺžkou 45 m, ktorý umožňuje prietočnosť ramena, ale zároveň ponecháva možnosť voľného prístupu na ostrov suchou nohou pre návštevníkov.

Príroda reaguje na tieto zmeny veľmi rýchlo. Prepojením s Dunajom sa zlepšila kvalita vody v ramene  a  ryby z hlavného toku tu inštinktívne vyhľadávajú svoje tradičné neresiská na rozmnožovanie. Hrdinami tohto príbehu s dobrým koncom sú ochranári z BROZ a vodohospodári z Vodohospodárskej výstavby.

 

Revitalizačné práce prebiehali postupne 2 roky a boli financované z medzinárodného slovensko – maďarského  projektu LIFE „Ochrana vtáctva Podunajska“  z prostriedkov Európskej komisie, Ministerstva životného prostredia SR      a  Vodohospodárskej výstavby, š.p. Celkové náklady na všetky opatrenia spolu dosiahli sumu 1 mil. euro. Z toho 50 % financuje Brusel, 45 % MŽP SR a 5 % Vodohospodárska výstavba, š.p.

 

„Tento projekt je ukážkovým príkladom dobrej a konštruktívnej spolupráce odborníkom z oblasti vodného hospodárstva, ochrany prírody i vedeckej sféry, sme hrdí nato, že sme tiež súčasťou tohto tímu. Do budúcna pripravujeme ďalšie podobné akcie popri Dunaji,“ povedal generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, š.p. Ladislav  Lazár.

Predseda ochranárskeho združenia BROZ Tomáš Kušík dopĺňa: „Sme radi že úspešnosť opatrení potvrdzujú nielen vedecké monitoringy, ale aj miestni obyvatelia a rybári ktorí hovoria, že ostrov konečne zas vyzerá tak, ako kedysi.“

Pre ďalšie informácie kontaktujte:

 

RNDr. Tomáš Kušík, PhD.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ

predseda

+ 421 903 778 957

kusik@broz.sk

www.broz.sk

 

Mgr.Diana Migaľová Baschierová, PhD.

Vodohospodárska výstavba, š.p.

hovorkyňa podniku

+ 421 917 887650

diana.migalova@vvb.sk

www.vvb.sk

 

Projekt LIFE Ochrana vtáctva Podunajska  http://broz.sk/danubebirds