Výsledky výberového konania na obsadenie pozície generálny riaditeľ štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Oznámenie

o výsledku výberového konania, ktoré sa uskutočnilo dňa 6. júna 2016 na obsadenie pozície:

– generálny riaditeľ štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK so sídlom v Bratislave.

Vo výberovom konaní uspeli dvaja uchádzači. Umiestnili sa v nasledovnom poradí:

1 miesto s počtom bodov 111 Ing. Daniel Kvocera
2 miesto s počtom bodov 104 Mgr. Maroš Nikolaj, PhD.