Danube Day 2016

Prečo Dunaj treba chrániť, ako je pre nás užitočný, čo môžeme spraviť pre zlepšenie nášho životného prostredia a pre najväčšiu rieku, ktorá preteká Slovenskom. Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky sa dozvedeli návštevníci, ktorí prišli spolu s Vodohospodárskou výstavbou, štátnym podnikom a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v sobotu 18.6.2016 osláviť Medzinárodný deň Dunaja do priestorov ministerstva

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, sa každoročne spoločne s ďalšími krajinami, cez ktoré preteká rieka Dunaj, zapája do projektu „Danube Day“. Tento rok bolo podujatie spojené aj s Dňom otvorených dverí Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Stovky návštevníkov sa dozvedeli zaujímavosti o medzinárodnom veľtoku od odborníkov pracujúcich v oblasti vodohospodárstva, zúčastnili sa plavby loďou po Dunaji, pozreli si dunajské mikroorganizmy pod mikroskopom a mali možnosť zažiť aj rôzne iné zaujímavé aktivity. Najmladším návštevníkom porozprával príbehy o ochrane životného prostredia a vody pravý dunajský vodník. Na svoje si prišli aj obdivovatelia záchranárov a záchranárskej techniky.

Hlavným partnerom podujatia bola spoločnosť Coca cola.

Medzinárodný deň Dunaja

Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja podpísali zástupcovia podunajských krajín Európskej únie v Sofii 29. júna 1994. Cieľom dohovoru je vzájomná spolupráca všetkých krajín v povodí Dunaja na trvale udržateľnom vodnom hospodárstve vrátane zlepšenia a racionálneho využívania zdrojov povrchových a podzemných vôd v povodí.

Delta rieky Dunaj je po Volge druhou najväčšou európskou riečnou deltou. Od roku 2001 je zapísaná na zozname Svetového dedičstva UNESCO.