Vodohospodárska výstavba má po rokoch jedáleň

V administratívnej budove podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), na Karloveskej ulici v Bratislave pribudla v rámci zrekonštruovaného vestibulu jedáleň. V minulosti fungovalo stravovacie zariadenie na 14. poschodí budovy, neskôr však bolo zrušené.

Otvorenie jedálne podľa generálneho riaditeľa VV, š. p., Ing. Daniela Kvoceru prináša významný krok smerom k zvyšovaniu komfortu a k zlepšovaniu pracovných podmienok zamestnancov.

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo jedáleň vybudovať a zamestnanci sa môžu komfortne najesť bez toho, aby museli ísť mimo budovu, či využívať donáškové služby. Považujem to za samozrejmosť, aby sa spoločensky zodpovední zamestnávatelia snažili zabezpečovať teplú stravu priamo v miesta pracoviska. Jedáleň vznikla v zrekonštruovanom vestibule, ktorý bol dlhodobo v žalostnom stave a teším sa, že je už minulosťou. Pracovné prostredie je tak teraz zdravšie a príjemnejšie,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Daniel Kvocera.

V administratívnej budove v súčasnosti pracuje približne 430 zamestnancov jednak z podniku VV, š. p., ale aj zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Slovenskej agentúry pre životné prostredie a z Ministerstva životného prostredia SR.