Súťaž „Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“ – VÝSLEDKY

Výtvarné súťaže pre žiakov základných a stredných škôl vyhlásila VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), pod záštitou ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa, pri príležitosti 25. výročia uvedenia Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky. Hlavným poslaním súťaží, ktoré sa konali od 20. 4. do 31. 5. 2017 bolo prispieť k vzdelávaniu mládeže v environmentálnej oblasti. V priebehu vyše mesačného trvania súťaží, svoju tvorivosť prejavilo takmer 300 šikovných detí z celého Slovenska. Výsledky boli slávnostne vyhlásené v sobotu 17. 6. 2017 počas podujatia Danube Day. Víťazi získali hodnotné ceny (moderné tablety Ipad, poháre víťazov a diplomy), ktoré im odovzdal generálny riaditeľ  VV, š. p., Ing. Daniel Kvocera. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. – 5. mieste si okrem diplomov odniesli aj zaujímavé encyklopédie a didaktické pomôcky. Výtvarné práce budú vystavené vo vestibule budovy štátneho podniku Vodohospodárska výstavba na Karloveskej ulici č. 2 v Bratislave, od 20. 6. do 31. 7. 2017, kde si môžu umiestnení prevziať svoje ceny, prípadne im budú doručené iným spôsobom na základe telefonickej alebo mailovej komunikácie (+421 906 31 1111, sutaze@vvb.sk).

 

VV, š. p., zároveň pripravuje súťaže pre študentov vysokých škôl, ktoré plánuje vyhlásiť v priebehu októbra taktiež so zaujímavými cenami a témami.

 

Všetkým ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť a gratulujeme víťazom. Veríme, že sa všetci a dokonca vo väčšom počte zapoja aj na budúci rok.

 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ a 1. stupňa 8-ročných gymnázií

Téma: Vytvor výtvarný návrh maskota Vodného diela Gabčíkovo, ktoré tento rok oslavuje 25. výročie uvedenia do prevádzky (koláž s použitím minimálne dvoch rôznych prírodných materiálov)

 

A kategória – žiaci 1. – 5. ročníka ZŠ

 

Umiestnenie Názov diela Autor
1. miesto „Žabko Gabko“ Michaela Ščerbáková Základná škola Jovsa, okr. Michalovce
2. miesto „Vážka Evka“ Zara Musung Základná škola Rozmarínová 1, Komárno
3. miesto „Žabiak Samko“ Sonička Salgó Základná škola Rozmarínová 1, Komárno
4. miesto „Ujo Kupkáčik“ Júlia Štupáková Základná škola Divín, okr. Lučenec
5. miesto “ Flóra“ Timea Turčeková Základná škola Bošany, okr. Partizánske
B kategória – žiaci 6. – 9. ročníka ZŠ alebo 1. stupňa 8-ročných gymnázií
Umiestnenie Názov diela Autor
1. miesto „Gabčo“ Eduard Piovarči ZŠ a MŠ Lužianky, okr. Nitra
2. miesto „Gabroš“ Adam Pusztakürty Spojená škola, Krátka 11, Šaľa
3. miesto „Loď krásy, lásky a nádeje“ Viktória Latičová ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa
4. miesto „Gabčíkovská rozprávková rybka“ Vaneska Peceková Spojená škola – špeciálna ZŠ, Komárno
5. miesto „Bocian Alica“ Patrícia Blahušiaková ZŠ Belá – Dulice, okr. Martin
Špeciálna cena – cena poroty „Bohatstvo našej vlasti“ Klaudia Szerzödiová ZŠ – Alapiskola, Veľký Cetín, okr. Nitra

 

Vyhodnotenie súťaže pre žiakov SŠ a 2. stupňa 8-ročných gymnázií

Téma: Vytvor so spolužiakom/spolužiačkou video, ktorým svojich rovesníkov presvedčíte, aby chránili prírodu a mysleli ekologicky. Vo videu nesmú účinkovať ľudia. Podmienkou je, aby ste videom upozornili na konkrétne prípady znečistenia vôd a krajiny a ich možné dopady na život na Zemi.

Umiestnenie Názov diela Autori
1. miesto „Za vodným bohatstvom Žitného ostrova“ Adrián Kántor                            Sárosfai Rebeka Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín
2. miesto „Dva svety“ Daniel Helpianský

Adam Medzihorský

SOŠ Tisovec, Jesenského 903, Tisovec
3. miesto „Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“ Ondrej Ambruš                  Stanislav Száras Gymnázium L.Novomeského , Tomášikova 2,Bratislava 82729
4. miesto „Životné prostredie“ Jana Mihályová                  Martina Lužová Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď
5. miesto „Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami“ Dóra Tilajcsíková

Rita Nagyová

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Veľký Meder