Dobrovoľníci z takmer štyridsiatich miest a obcí dnes čistili brehy Dunaja

Minister životného prostredia považuje za dôležité zmeniť prístup k životnému prostrediu.

Čierne skládky neriešiť dodatočne, ale predchádzať ich vzniku.

 

Skoro štyridsať obcí a miest sa dnes zapojilo do výzvy ministra životného prostredia s názvom Deň pred Dunaj. V rámci podujatia desiatky dobrovoľníkov na viacerých miestach čistili brehy Dunaja a Malého Dunaja od odpadu. Do podujatia sa osobne zapojil aj minister László Sólymos v Bratislave, Šamoríne, v Mostovej a Janíkoch. Šéf envirorezortu upozornil na potrebu zmeniť prístup k nakladaniu s odpadom.

 

„Odpadky pri brehoch Dunaja sú pre nás pripomienkou, že musíme meniť svoj prístup k životnému prostrediu. Na jednej strane je úžasné, že sa dnes zišlo toľko ľudí, ktorým nie je Dunaj ľahostajný. No dôležitejšie je spraviť všetko preto, aby sme s odpadom nakladali zodpovednejšie. Problém neodstraňovali, ale mu predchádzali. Nakoniec preto na ministerstve meníme odpadovú politiku,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos.

Do iniciatívy šéfa envirorezortu sa zapojilo 36 samospráv a niekoľko ďalších subjektov. Okrem mestských častí Bratislavy – Podunajské Biskupice, Ružinov a Jarovce  mestá Šamorín, Komárno a Štúrovo a ďalších 30 obcí: Rohovce, Vojka nad Dunajom, Kyselica, Horný Bar, Trstená na Ostrove, Ňárad, Sap, Kľúčovec, Medveďov, Kamenica nad Hronom, Trávnik, Veľké Kosihy, Klížská Nemá, Kravany nad Dunajom, Iža, Mužla, Patince, Chľaba, Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Tomášov, Hrubý Šúr, Janíky, Nový Život, Bellova Ves, Tomášikovo, Horné Mýto, Trstice, Mostová a Jelka. Pitný režim zabezpečila spoločnosť Coca-Cola.

Ministerstvo životného prostredia poskytlo dobrovoľníkom potrebné vrecia na odpad a rukavice. Odvoz vyzbieraného odpadu zabezpečil Slovenský vodohospodársky podnik.

Výzva Deň pre Dunaj sa uskutočnila v rámci Medzinárodného dňa Dunaja. Ten vyhlásila v roku 2004 Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) so sídlom vo Viedni pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom tohto dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd.