Zúčastnili sme sa podnikateľskej misie na klimatickej konferencii COP28 v Dubaji

Každoročná konferencia OSN, zaoberajúca sa zmenou klímy sa tento krát konala v Dubaji v Spojených arabských emirátoch (SAE). Spolu s Kanceláriou prezidenta SR a agentúrou SARIO sa tejto podnikateľskej misie v dňoch 30.11. – 2.12. 2023 zúčastnila aj Vodohospodárska Výstavba, š. p.

Vzhľadom na rozvojové aktivity podniku v oblasti technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD) nad vodnými stavbami aj v tomto regióne, sme navštívili nášho lokálneho projektového partnera a prezentovali náš podnik, portfólio jeho činností a služby TBD zástupcom Ministerstva energetiky a infraštruktúry SAE.

 

Prioritou nášho podniku je zdieľanie bohatých skúseností a vedomostí. Spojené arabské emiráty majú približne 800 vodných stavieb bez systematického prístupu v oblasti ich bezpečnosti. Našou snahou je prispieť našimi skúsenosťami vo viacerých fázach, ako je príprava legislatívy, kategorizácia vodných stavieb, posúdenie technického stavu a návrhu opatrení, zavádzanie TBD do praxe i školenia odborných pracovníkov.

Vďaka stretnutiam s lokálnym partnerom pripravovaného projektu a zástupcom Ministerstva energetiky a infraštruktúry SAE, sme prehĺbili vzťahy s dôležitými partnermi, lepšie spoznali regionálne špecifiká a dozvedeli sa rôzne zaujímavosti z výstavby a prevádzky vodných stavieb v SAE.

Stretnutia, prednášky i diskusie nás výrazne inšpirovali nielen pri napĺňaní podnikovej stratégie, trvalej udržateľnosti a klimatickej neutrality, ale aj pri spolupráci na celonárodných aktivitách v oblasti obnoviteľných zdrojoch energie a ochrany životného prostredia. Ďakujeme.