Prihlásenie do zoznamu uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami.