Vyhlásenie výberového konania

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, sídlo P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na prenájom 3 plávajúcich pristávacích zariadení nachádzajúcich sa na vodnej ceste Dunaj v k. ú. Čunovo, Šamorín a Hamuliakovo.

 

Výzva na účasť vrátane detailných podmienok a príloh je dostupná prostredníctvom webového odkazu:

https://vvb.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=37c3cbc828d0afff9bf2563be0029c24&jazyk=sk

 

V prípade Vášho záujmu o účasť na výberovom konaní Vás žiadame vyplniť a odoslať žiadosť o účasť (prihlášku), ktorá je dostupná prostredníctvom webového odkazu:

https://vvb.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=1297

 

Čunovo:

 

Hamuliakovo:

 

Šamorín: