Vodohospodárska výstavby, štátny podnik, sa podieľa na obnove hniezdnych podmienok pre ohrozené druhy vtákov

Vodohospodári z VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU (VV, š. p.), a ochranári z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) obnovili kolmé hniezdne steny dunajského brehu v Petržalke. Upravili úseky v celkovej dĺžke 420 m. Kolmé riečne steny vytvárajú ideálne podmienky pre hniezdenie brehule hnedej a rybárika riečneho. Prvé brehule po prílete zo zimovísk už zahniezdili v Petržalke.

 

Minister životného prostredia SR Ján Budaj na dnešnej tlačovej konferencii podčiarkol, že tieto malé vtáky sú pre ľudí veľmi užitočné. „Patria k lovcom drobného hmyzu, a tak prispievajú k redukcii komárov, ktoré v týchto týždňoch chceme zničiť všetkými možnými chemickými prostriedkami. Pričom by stačila ochrana týchto vtákov a ich biotopov,“ doplnil minister Budaj.

Generálny riaditeľ VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU, Vladimír Kollár vysvetlil, že úpravou brehovej línie vznikli strmé hniezdne steny vysoké 1,5 až 2,0 m: „Celkovo sme upravovali brehy na piatich úsekoch, pričom Vodohospodárska výstavba zodpovedala za viacero odborných činností, spomeniem napríklad podrobné geodetické zameranie, vypracovanie technickej dokumentácie, či zabezpečenie odborného technického dozoru. Sme veľmi radi, že sa môžeme spoločne tešiť zo zmysluplnej práce,“ dodal generálny riaditeľ Vladimír Kollár.

„Je to výborné a presne toto bolo cieľom“, hovorí Tomáš Kušík, manažér projektu LIFE Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého z BROZ, „hniezdnu stenu sme obnovovali pre brehuľu hnedú a rybárika riečneho, ktoré sú na kolmé riečne brehy viazané a potrebujú ich na svoje hniezdenie. Na tom, ako rýchlo toto miesto vtáky obsadili vidíme, ako veľmi im vhodné biotopy v okolí chýbajú. Ale aj to, že obnova biodiverzity je možná aj v silne urbanizovanom prostredí, akým je Petržalka.“.

 

Podkladom pre environmentálne práce bola štúdia, na ktorej sa podieľali Výskumný ústav vodného hospodárstva a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského.

 

Ako dodal generálny riaditeľ VV, š. p., Vladimír Kollár, obnova hniezdnych stien bude v rámci projektu LIFE pokračovať aj v ďalších lokalitách: „V rámci projektu plánujeme zrealizovať aj obnovu kolmých brehov v lokalitách Chľaba, Veľký Lél a Iža a obnovu kolmých riečnych brehov rieky Morava.“

Projekt BeeSandFish, v rámci ktorého sú práce na hniezdnych stenách realizované, je zameraný na obnovu hniezdnych a potravinových biotopov troch ohrozených druhov vtákov – včelárika zlatého, rybárika riečneho a brehule hnedej.