VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, na veľtrhu CONECO 2017

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV, š. p.) sa predstavil v informačnom stánku Ministerstva životného prostredia SR spolu s ďalšími rezortnými organizáciami na 38. ročníku veľtrhu CONECO. Od 22. do 25. marca 2017 sme našu činnosť a vodohospodárske aktivity s viac ako 60-ročnou tradíciou priblížili v bratislavskej Inchebe stovkám návštevníkov.

 

Podľa generálneho riaditeľa VV, š. p., Daniela Kvoceru je dobrou správou, že sa o aktivity podniku zaujímali aj žiaci a študenti. „Je to určite dobrý signál. Za všetkých mladých ľudí, ktorí navštívili náš stánok na veľtrhu, spomeniem študentku vysokej školy. Prišila sa k našim odborníkom poradiť ohľadom svojej záverečnej práce a je pozitívne zistiť, že sa mladý človek tak zanietene zaujíma o problematiku vodného hospodárstva. Ktovie, možno z niektorých týchto študentov raz vyrastú takí významní vodohospodári ako Peter Danišovič či Július Binder. Jedno je však isté, práve mladá generácia už o niekoľko rokov rozhodne, v akom stave zanechá naše vodné zdroje a vodné stavby pre ďalšie generácie,“ povedal generálny riaditeľ Kvocera a dodal, že zamestnancov VV, š. p., sa návštevníci pýtali aj na obdobie budovania Vodného diela Gabčíkovo, ktoré tento rok oslávi 25. výročie od uvedenia do prevádzky, ale aj na ďalšie už existujúce alebo plánované vodné stavby.