Vodohospodárska výstavba si pripísala významné ocenenie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý je koordinátorom štátnej politiky kvality za uplatňovanie zásad manažérstva kvality či princípov výnimočnosti udelil Národnú cenu SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022 aj podniku Vodohospodárska výstavba.

Podľa generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby (VHV) Vladimíra Kollára ocenenie v rámci Národnej ceny SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť je potvrdením správneho smerovania podniku: „Je výsledkom nášho nastavenia. Naši zákazníci a zamestnanci sú našimi najdôležitejšími partnermi. Súčasťou tohto vzťahu je aj otvorená a transparentná komunikácia,“ zdôraznil generálny riaditeľ Kollár.

„Spolu s ocenením na seba preberám aj záväzok pokračovať v začatej ceste. Som vďačný za odporúčania hodnotiacej komisie, ako zásady manažérstva kvality v našom štátnom podniku ďalej prehlbovať a rozvíjať. Pretože vždy je čo zlepšovať,“ podčiarkol generálny riaditeľ Kollár.

Medzi ocenenými boli aj Ministerstvo obrany, rezort životného prostredia či bratislavská mestská časť Staré Mesto.