Vodohospodárska výstavba, š. p. si aj tento rok pripomenula Svetový deň Vody
Dnes, 22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý od roku 1993 pravidelne vyhlasuje Organizácia Spojených národov. Tento deň upriamuje pozornosť verejnosti na dôležitosť vody, ktorá ovplyvňuje všetky sféry života na Zemi.
Kampaň tohtoročného Svetového dňa vody nesie tému „Voda pre mier“ a vyzdvihuje dôležitú úlohu vody, ktorá tvorí neoceniteľný aspekt pri dosahovaní stability a prosperity po celom svete.
🌏 Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO/UNICEF, 2023) až 2,2 miliardy ľudí stále žije bez bezpečnej pitnej vody, vrátane 115 miliónov ľudí, ktorí pijú povrchovú vodu. S rastúcimi vplyvmi zmeny klímy a počtom obyvateľov rastie aj naliehavá potreba zjednotenia sa všetkých krajín pre ochranu a zachovanie tohto najcennejšieho zdroja.
Pri dnešnej príležitosti Svetového dňa vody pripravila VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK zaujímavý workshop pre deti 1. stupňa ZŠ. Náš kolega, p. Ivan Barok, odborník z úseku prevádzky Vodnej elektrárne Vodného diela Gabčíkovo predstavil deťom, ako funguje vodná elektráreň, ako vodu efektívne využívať a ako ňou šetriť. Deti sa dozvedeli, kam putuje voda po spláchnutí, ale aj to, ako ju vieme v krajine zadržiavať a efektívnejšie využívať. Svoje vedomosti o vode si deti rozšírili v náučnom kvíze o vode. Vedeli ste napríklad, že jeseterovitá ryba Huso Huso, čiže Hyza veľká žijúca v Dunaji dosahuje hmotnosť aj viac ako 1000kg a samotný Dunaj bol naposledy zamrznutý pred 15 rokmi?
Ako sa môžeme zapojiť do Svetového dňa vody my?
💧Každý z nás môže prispieť svojou kvapkou. Stačí si vybrať z niekoľkých možností, akými možno pomôcť pri súčasnej vodnej a sanitárnej kríze. OSN v rámci svojej kampane navrhuje niekoľko záväzkov, ktoré si jednotlivci môžu dať. Medzi tri najobľúbenejšie v rámci Európy patria:
🔵 šetrime vodu krátkou sprchou, zastavme prívod vody počas umývania zubov a i.
🔵 neznečisťujme vodu olejom, jedlom a nebezpečnými chemikáliami. Nesplachujme ich do toaliet, či drezov.
🔵 Jedzme lokálne, kupujme lokálne produkované a vyrobené jedlo, sezónne potraviny. Uprednostňujme potraviny, pri ktorých bolo spotrebované menšie množstvo vody.
Vážme si vodu každý deň.