Vodohospodárska výstavba, š. p. partnerom 17. ročníku Európskej noci výskumníkov, najväčšieho festivalu vedy na Slovensku, ktorý sa uskutoční v piatok 29. septembra 2023.

Tak ako každý rok, tak aj tento sa uskutoční podujatie Noc výskumníkov. Ide už o 17. ročník Európskej noci výskumníkov, najväčšieho festivalu vedy na Slovensku, ktoré sa uskutoční v piatok 29. septembra 2023. Aj v tomto roku budú výskumníčky a výskumníci predstavovať výsledky svojej práce v piatich slovenských mestách: v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a v Poprade.

Budeme veľmi radi, ak prijmete pozvanie a zúčastníte sa posledný septembrový piatok programu Európskej noci výskumníkov v čase od 9.00 do 23.00 hod. vStarej tržnici na Námestí SNP v Bratislave a v priľahlých a sprievodných lokalitách. Oficiálne otvorenie podujatia za účasti pozvaných hostí prebehne na hlavnom pódiu v Starej tržnici o 18.00 hod.

Náš podnik, VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK bude v rámci tohto podujatia prezentovať 2 svoje projekty: Inovácia a modernizácia plavebných komôr Gabčíkovo – Upgrade of Gabčíkovo locks a environmentálny projekt Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj .

Veríme, že si spolu s nami užijete zaujímavé aktivity, stretnutia a v neposlednom rade získate mnoho zaujímavých informácií.

Tento rok sa spája veda s vodou a preto tam budeme aj my.

Miesto konania: Loď Kriváň, pontón č. 40 (pri Starom moste), Bratislava – Staré Mesto

Tešíme sa na vašu účasť a nás konkrétne nájdete  na lodi Kriváň, kde vám poskytneme informácie o realizovanom projekt Upgrade of Gabčíkovo locks – Inovácia a modernizácia plavebných komôr Gabčíkovo a spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátny podnik,  partnerom projektu Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj si okrem informácií o projekte môžete vy, alebo vaše deti odniesť svoje vlastnoručne vyrobené  mokradné zvieratko alebo rôzne iné.

Program Loď Kriváň / Európska noc výskumníkov (nocvyskumnikov.sk)

Viac informácií o podujatí a miestach, kde bude celá Noc výskumníkov prebiehať nájdete tu:

Európska noc výskumníkov (nocvyskumnikov.sk)

V popoludňajších hodinách si môžete vypočuť diskusie Tajný život rieky Dunaj:

Zaujíma vás, ako sa menila rieka Dunaj v čase a priestore? Pre aké tvory je domovom a o ktoré živočíchy sme už nadobro prišli? Prípadne ste zvedaví, aké opatrenia pre zlepšenie stavu vodných útvarov a ekosystémov sa robia zo strany štátnych aj mimovládnych organizácií? To všetko a ešte oveľa viac vás čaká počas diskusií s odborníkmi v rámci festivalu Európska noc výskumníkov.

16,00 – 16,30 hod.: Úvodné prezentácie o živote v rieke Dunaj:

  • Katarína Holubová, VÚVH: Premeny Dunaja v čase a v priestore
  • Maroš Kubala, VÚVH: Čo žije v Dunaji a o čo sme už prišli I.: Ryby
  • Miroslav Očadlík, WWF Slovensko: Čo žije v Dunaji a o čo sme prišli II.: Bezstavovce

16,30 – 17,45 hod.: Panelová diskusia o opatreniach na zlepšenie stavu Dunaja a jeho ekosystémov – o tom, čo sa zatiaľ na Dunaji podarilo zlepšiť a čo sa chystá v najbližších 10 rokoch v rámci projektu LIFE Living Rivers,

   

ktorého partnerom je aj podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

  • Katarína Holubová, Výskumný ústav vodného hospodárstva, riaditeľka
  • Ladislav Glinda, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., riaditeľ
  • Maroš Kubala, Výskumný ústav vodného hospodárstva, ichtyológ
  • Miroslav Očadlík, WWF Slovensko, expert na ochranu tečúcich vôd
  • Tomáš Kušík, BROZ, predseda združenia
  • Moderátorka diskusie: Martina Paulíková, WWF Slovensko

www.gabcikovolocks.eu

www.dunajskemokrade.sk

www.vvb.sk

www.svp.sk

www.vuvh.sk