Vodohospodárska výstavba na podujatí Dni energie a ekológie na Slovensku 2019

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), sa v pozícii hlavného partnera zúčastnila na 6. ročníku environmentálneho podujatia Dni energie a ekológie na Slovensku (DENS) 2019, ktoré sa konali v Žiline, v Banskej Bystrici a v Bratislave. Okrem európskych projektov „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ a „DaReM – Rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj“ na ňom zamestnanci VV, š. p., prezentovali aj environmentálne činnosti podniku a zaujímavosti z prevádzky Vodného diela Gabčíkovo a Vodného diela Žilina.

Dni energie a ekológie na Slovensku 2019 boli aj o zelených technológiách, úspore energie, ochrane životného prostredia a klímy, udržateľnej doprave a množstve aktivít pre detí a mládež zvyšujúcich environmentálne povedomie.