Vodohospodárska výstavba na Dni otvorených dverí Ministerstva životného prostredia SR 2018

Ministerstvo životného prostredia SR opäť po roku v sobotu 12. 5. 2018 otvorilo svoje brány pre verejnosť. V rámci programu predstavil svoju činnosť aj podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.)

Environmentálna výchova, informácie o predpovedaní počasia, otvorená kancelária ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa, výroba búdky pre vtáčiky, prehliadka záchranárskej techniky, nové projekty na Vodnom diele Gabčíkovo, plavby loďou po Dunaji, zub mamuta – aj toto ste mohli vidieť a zažiť na Dni otvorených dverí Ministerstva životného prostredia SR, v rámci ktorého si každá rezortná organizácia pripravila množstvo zaujímavostí. VV, š. p., mala aj tento rok príležitosť malým a veľkým návštevníkom porozprávať o prevádzke vodných stavieb, priblížiť význam Vodného diela Gabčíkovo i Vodného diela Žilina, ktoré tento rok oslavuje 20 rokov svojej úspešnej prevádzky.

„Veľmi sa teším, keď vidím, že deti majú o vodohospodársku problematiku a o naše vodné diela záujem. Naši odborníci mali možnosť sa na Dni otvorených dverí Ministerstva životného prostredia SR stretnúť s množstvom malých i veľkých návštevníkov, ktorým radi zodpovedali otázky o prevádzke Vodného diela Gabčíkovo, Vodného diela Žilina, ale aj o našich nových projektoch na Dunaji, o projekte Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo, či projekte DaReM, ktorý pomôže odstraňovať sedimenty zo zdrže Hrušov,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Daniel Kvocera.

V programe nechýbala ani zábava, o ktorú sa postaral Cirkus obrov, Mici a Mňau so svojím divadelným predstavením, kúzelník Talostan či Thomas Puskailer a Ondro Antálek s interaktívnym programom o vode.

Na Dni otvorených dverí Ministerstva životného prostredia SR na Námestí Ľudovíta Štúra v Bratislave sa zúčastnilo približne 5000 ľudí.