Vodohospodári darovali najvzácnejšiu tekutinu

Bratislava, 12. 12. 2018

Zamestnanci podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), sa zapojili do charitatívneho podnikového podujatia Strom vianočných prianí, v rámci ktorého dnes v Národnej transfúznej stanici v Bratislave a v Žiline darovali krv. Napriek tomu, že v podniku VV, š. p., je mnoho pravidelných darcov krvi, aj dnes podporili toto charitatívne podujatie.

„Nikdy nemôžeme vedieť, či my, alebo naši blízki raz nebudeme potrebovať pomoc. Som rád, že si to uvedomujú aj naši zamestnanci, ktorí sa zapájajú do podnikových charitatívnych podujatí, či už je to Vianočný bazár, v rámci ktorého pravidelne podporujeme žiakov so zdravotným či sociálnym znevýhodnením alebo podujatie Strom vianočných prianí. V predošlom ročníku sme pripravovali štedrú vianočnú nádielku pre deti na dvoch neonatologických oddeleniach a tento rok sme sa rozhodli, že pôjdeme spoločne darovať krv,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Daniel Kvocera.

V roku 2016 v rámci charitatívneho projektu Strom vianočných prianí pripravili zamestnanci VV, š. p., štedré Vianoce v Domove sociálnych služieb v Lehniciach, v roku 2017 v dvoch zdravotníckych zariadeniach – na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny LF UK a DFNsP Bratislava a na Oddelení fyziologických novorodencov Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka SZU a UNB.