Vodné dielo Žilina prešlo veľkým jarným čistením
Vodné dielo Žilina prešlo tento víkend veľkým čistením.
A to doslova, nakoľko k tejto každoročnej iniciatíve neziskovej organizácie Karol Haas • Eko Friendly Žilina sa tento víkend pridalo vyše 100 dobrovoľníkov.
Siedmeho ročníka Veľkého čistenia Vodného diela Žilina sa okrem športového klubu, základnej školy, žilinskej komunite rybárov, či mestskej polície zúčastnila aj VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, ktorá spoločne s mestom Žilina a Slovenským rybárskym zväzom pravidelne prispieva svojou troškou vo forme zabezpečenia rukavíc, vriec a odvozom vyzbieraného odpadu.
Teší nás, že aj napriek bezohľadnosti voči prírode ľudskosť nevymiera a o Veľké čistenie Vodného diela Žilina, ktoré je miestom športu a rekreácie pre širokú verejnosť, je každým rokom väčší záujem.
Milí dobrovoľníci, ďakujeme, že ste prišli.
Spoločne sme vyzbierali 50 veľkých vriec odpadu,
ĎAKUJEME ! 😊