Vodná doprava a cestovný ruch nadchli desiatky žiakov
Podujatie „Študuj vodnú dopravu a cestovný ruch“, ktoré sa konalo v stredu 8.-9. februára v Osobnom prístave na Fajnorovom nábreží v Bratislave oslovilo množstvo žiakov a študentov, ktorí si vyberajú svoje ďalšie štúdium.
Akciu otvoril minister dopravy SR Andrej Doležal a zúčastnili sa jej významné organizácie, ktoré majú dôležité postavenie vo vodnej doprave, ale i v cestovnom ruchu.
Medzi vystavovateľmi bola zastúpená VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVA, š. p., Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava LOD, Verejné prístavy a. s., významné slovenské univerzity, stredné školy a cestovné kancelárie.
Na lodi Harmónia si žiaci a študenti pozreli prezentácie vystavovateľov, na lodiach Avalon a Viking bola okrem prezentácie zúčastnených inštitúcií aj prehliadka lode so sprievodným komentárom, vrátane prehliadky kapitánovho mostíka, podpalubia, miestností slúžiacich posádke, kuchyne,
ubytovacích priestorov, telocvične aj vonkajších priestorov.
Na každej lodi mali žiaci možnosť hovoriť o problematike so zamestnancami Ministerstvo dopravy SR a tiež so zástupcami jednotlivých vystavovateľov. Žiaci sa mohli pýtať na to, čo ich zaujíma, aby si urobili reálnu predstavu o segmente cestovného ruchu, o fungovaní vodnej dopravy na Slovensku i o kariérnych možnostiach v tejto oblasti.
Viac informácii nájdete vo videu.