Tlačová správa – Vyše tridsaťročné žeriavy Vodnej elektrárne Gabčíkovo plánuje Vodohospodárska výstavba, š. p. vymeniť za nové

Vyše tridsaťročné žeriavy Vodnej elektrárne Gabčíkovo plánuje Vodohospodárska výstavba, š. p. vymeniť za nové

 

19.1.2024

Štátny podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA vyhlásil medzinárodnú verejnú súťaž na dodanie nových žeriavov s nosnosťou 275 ton pre Vodnú elektráreň Gabčíkovo.
Celková odhadovaná hodnota (predpokladaná hodnota) zákazky je 14 605 547.00 EUR bez DPH.

Žeriavy sú potrebné na manipuláciu s ťažkými bremenami v rámci prevádzky aj na údržby a opravy zariadení vodnej elektrárne. Pôvodné stroje, ktoré osadili v rokoch 1988 a 1989 sú po rokoch technicky opotrebované a konštrukčne zastarané.

Preto VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (ďalej aj podnik VV) vyhlásila

medzinárodnú súťaž na predmet zákazky „Vodná elektráreň Gabčíkovo – návrh, výroba a dodanie 2 ks portálových žeriavov 275 t.“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v EÚ vestníku je zverejnené  17.01.2024 a v slovenskom vestníku verejného obstarávania bude nasledujúci deň.

Zákazka je dostupná na webovom odkaze:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/494842?cHash=31f2fefdcb4089c87f345a10a6a4e7e8

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená 15.02.2023 do 10:00 hod.

Podnik VV sa pokúšal obstarať žeriavy minulý rok, avšak v rámci dvoch súťaži bolo predložených minimum ponúk, na základe čoho bol podnik VV nútený súťaže zrušiť. Podnik VV následne uskutočnil prípravné trhové konzultácie a vyhlásil nové verejné obstarávanie s aktualizovanými súťažnými podmienkami.

Zhotoviteľ, ktorý zákazku vyhrá, vykoná demontáž pôvodných portálových zdvíhacích zariadení, osadenie dvoch kompletne nových žeriavov, ale napríklad aj vypracovanie projektovej dokumentácie žeriavov a projektovej dokumentácie pre elektrické napájanie, inštaláciu elektrických častí do vonkajšieho prostredia, uvedenie žeriavov do prevádzky, či zaškolenie obsluhy. Súčasťou plnenia predmetu zákazky bude následný päťročný záručný servis.  Cieľom výmeny žeriavov je dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti počas nepretržitej, kontinuálnej realizácie obnovy zariadení a technológie Vodnej elektrárne Gabčíkovo a dosiahnutie celkovej životnosti žeriavov na ďalšie desiatky rokov.

Portálové žeriavy z roku 1988 a 1989 slúžili aj pri výstavbe vodnej elektrárne na manipuláciu s bremenami a montáži technológie ôsmich turbogenerátorov a blokových transformátorov pre vyvedenie výkonu.

Žeriavy slúžia na montáž, demontáž a obsluhu strojného zariadenia, ktoré je umiestnené v strojovni vodnej elektrárne a tiež napríklad pri manipulácii s hradidlovými tabuľami,

 

vyberaní plávajúcich nečistôt (naplavenín), opravách a údržbe strojno-technologických zariadení, ktoré sa nachádzajú v  okolitých vonkajších priestoroch. Manipuláciu s bremenami, ktorých hmotnosť je väčšia ako menovitá nosnosť jedného žeriava je možné zabezpečiť spriahnutím oboch žeriavov.