T2gE – Transition to the Green Economy

V rámci slovenského predsedníctva sa v septembri uskutoční vlajkové podujatie MŽP SR

 

 

V rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ organizuje Ministerstvo životného prostredia SR medzinárodnú konferenciu Prechod na zelené hospodárstvo „T2gE – Transition to the Green Economy“. Vlajkové podujatie rezortu sa uskutoční 6. až 7. septembra v Hoteli Saffron v Bratislave.

 

Ministerstvo chce týmto pritiahnuť pozornosť odborníkov, politikov najvyšších predstaviteľov EÚ, medzinárodných organizácií, univerzít, biznis sektora a občianskej spoločnosti a vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu o kľúčových otázkach prechodu na zelené hospodárstvo. Súčasťou konferencie bude tiež sprievodná časť venovaná prezentácii príkladov inovatívnych riešení a prístupov zo Slovenska a krajín EÚ.

 

Výstupy z podujatia slovenské predsedníctvo predstaví na stretnutí ministrov životného prostredia krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži a na zasadnutí Rady ministrov životného prostredia.

 

Na konferenciu sa je možné registrovať on-line do 31. augusta 2016. Formulár a informácie o registračnom poplatku sa nachádzajú na http://www.t2ge.eu/content/registration-form. Informácie o konferencii sú zverejnené na webovej stránke www.t2ge.eu.

 

Programovým garantom podujatia je MŽP SR, organizačným garantom Slovenská agentúra životného prostredia a partnermi PEDAL Consulting, s.r.o. a Motion zone, s.r.o. Na príprave programu sa úzko spolupracuje s Európskou komisiou, Európskou environmentálnou agentúrou a OECD.