Štedré Vianoce v Domove sociálnych služieb v Lehniciach vďaka projektu štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA „Strom vianočných prianí“

Rámy na fotografie, deky, vankúše, farbičky či malé hudobné nástroje – toto je niekoľko skromných darčekov, ktoré si želali k Vianociam klientky Domova sociálnych služieb (DSS) pre dospelých v Lehniciach. Vďaka „Stromu vianočných prianí“ umiestnenom v sídle štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA (VV, š. p.) sa podarilo všetky želania zdravotne znevýhodnených žien splniť. Novú dobročinnú iniciatívu štátneho podniku podporili  okrem jeho zamestnancov aj kolegovia zo Slovenskej agentúry životného prostredia, Slovenského vodohospodárskeho podniku a Ministerstva životného prostredia SR sídliacich v budove na Karloveskej ulici v Bratislave.

Vianočný stromček umiestnený na prízemí budovy VV, š. p. bol tento rok špeciálny – ozdobili ho kartičky so želaniami klientok DSS pre dospelých v Lehniciach. V termíne od 1. 12. do 14. 12. 2016 si zamestnanci mohli niektorú kartičku s menom klientky a jej želaním vziať a pripraviť darček. Dnes ich do zariadenia odniesol Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku.

„My nemáme moc uzdraviť človeka, vliať mu mladícku silu, ale máme moc učiniť ho šťastným. A som veľmi rád, že to rovnako vnímali aj zamestnanci štátneho podniku a ďalších rezortných organizácií, ktorí ukázali veľké srdce a rozhodli sa túto dobročinnú aktivitu podporiť, za čo im patrí veľké poďakovanie. Poznali sme len mená týchto žien a ich vianočné želania, ale o to precíznejšie boli darčeky vyberané a balené. Dnes, keď sme videli radosť a vďačnosť týchto mladých žien a dám, dobrý pocit z obdarovania sa len znásobil,“ vyjadril sa generálny riaditeľ VV, š. p.

Vodohospodárov vrúcne privítal riaditeľ DSS, jeho klientky i zamestnankyne. „Je to veľmi príjemný pocit. Naše klientky sú vďačné za každé pohladenie, pekné slovo, nehovoriac o darčekoch, ktorým sa vždy tešia. Môžem potvrdiť, že na vás budú s veľkou láskou spomínať, lebo cítime, že aj darčeky boli pripravované s veľkou láskou. Zatiaľ zostanú balíčky pod stromčekom, na Štedrý deň budeme mať slávnostné posedenie a tam našim klientkam darčeky rozdelíme,“ povedal riaditeľ DSS pre dospelých v Lehniciach Dr. Tibor Varga a poďakoval sa za bohatú nádielku.

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Lehniciach má 63 klientok so zdravotným znevýhodnením. „Máme tu klientky s mentálnym postihnutím, klientky s alzheimerovou chorobou, schizofréniou, autizmom, downovým syndrómom, ale aj bývalé bezdomovkyne či drogovo alebo alkoholicky závislé ženy,“ vysvetlila hlavná sestra Mgr. Silvia Lelkesová.

Ženy zo sociálneho zariadenia si pri príležitosti odovzdávania darčekov pripravili program, ktorý pozostával z recitácie a spevu. Zaspievala aj 36-ročná Žaneta, ktorá je v DSS pre dospelých v Lehniciach 3 roky a neskrývala radosť z darčekov. „Teším sa, som šťastná, keď ma niekto príde navštíviť, nemala som rodičov a vyrastala som odmalička v detskom domove.“

Riaditeľ DSS v Lehniciach potvrdil, že tento rok budú mať vďaka dobročinnej iniciatíve štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA naozaj štedré Vianoce.