Stav mokradí netreba podceňovať
Mokrade lužných lesov, ich obnova a zlepšenie ich stavu stoja v centre pozornosti unikátneho projektu, ktorý štátny podnik Vodohospodárska výstavba realizuje v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj.
Projekt pod názvom „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ má za cieľ zlepšenie stavu a obnovu prirodzených biotopov mokradí lužných lesov v ramennej sústave Dunaja v oblastiach Bačianskeho, Bodického a Gabčíkovského ramena.
K projektu sa dnes 30. januára konalo stretnutie so širokou a odbornou verejnosťou. Projekt realizujeme v spolupráci s SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Stretnutie sme pripravili symbolicky pri príležitosti Svetového dňa mokradí.
Stretnutia sa okrem generálneho riaditeľa VV, š. p. p. Vladimíra Kollára a generálneho riaditeľa SVP p. Jozefa Kršku zúčastnili aj zástupcovia veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva, Správca programu, a ďalšie odborné organizácie, ktoré priamo alebo nepriamo vstupovali do realizácie finálneho technického riešenia úprav prehrádzok.
Projekt odštartoval vo februári minulého roka a ukončený bude v apríli toho budúceho. Projekt získal grant z Nórska v a je spolufinancovaný aj zo štátneho rozpočtu SR.
Výsledkom bude obnova biotopov, prebudovanie dvoch línií prehrádzok, vďaka ktorým sa v oblasti zvýši prietok rieky, dosiahne sa vyššia dynamika zmien hladiny a navyše bude možné prietok regulovať a zabezpečiť tak lepšiu distribúciu a zásoby vody.
Tešíme sa z vysokého záujmu a ďakujeme všetkým za účasť.