Štátni vodohospodári sa podieľajú na preverení bezpečnosti vodnej stavby v Novej Bani

Odborníci z VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTNEHO PODNIKU (VV, š. p.), boli aktuálne privolaní primátorom Novej Bane na pomoc s preverovaním bezpečnosti historického tajchu. Na základe objednávky mesta zamestnanci VV, š. p., zrealizovali kontrolnú obhliadku, vrátane kontrolného merania. V súčasnosti vodohospodári zhodnocujú namerané hodnoty a výsledky doterajšieho technicko-bezpečnostného dohľadu, ktorý pre mesto Nová Baňa zabezpečuje súkromná osoba. Pod aktuálny stav historického tajchu v Novej Bani sa podpísal zub času a miestni obyvatelia sa obávajú, aby sa jeho hrádza nepretrhla, ako tomu bolo v Rudne nad Hronom. Napriek tomu, že vodná stavba v Novej Bani zo zákona nespadá pod dohľad VV, š. p., podnik je vždy k dispozícii a bude garanciou odbornosti pre bezpečnosť obyvateľov.

Nižšie Vám ponúkame aktuálne zábery z obhliadky.