Stali sme sa súčasťou medzinárodného workshopu ICPDR Hydropower Workshop 2024
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK bola súčasťou medzinárodného workshopu ICPDR Hydropower Workshop 2024.
ICPDR je medzinárodná skupina pre ochranu Dunaja, ktorá dňa 4. – 5. Júna vo Viedni hostila spomedzi množstva odborníkov aj našich kolegov. Aktívnou účasťou na prezentáciách o podnikovej stratégii, trvalej udržateľnosti, klimatickej neutrality či o Vodnej elektrárni Gabčíkovo sme tak prispeli k vzájomnému zlepšeniu budúcej spolupráce na Dunaji v oblasti ochrany životného prostredia, energetiky a rozvoja regiónu.
Účasť na medzinárodných workshopoch a seminároch vnímame ako priestor pre nadobúdanie a výmenu množstva odborných skúseností, priestor k odprezentovaniu vlastných projektov, v neposlednom rade však na nadobúdanie nových pracovných spoluprác a priateľstiev 😊
Ďakujeme!