Slovenskí odborníci si vymenili skúsenosti v oblasti bezpečnosti priehrad a vodohospodárskych systémov s odborníkmi z krajín Strednej Ázie

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), v termíne od 7. 10. do 11. 10. 2019 zorganizovala medzinárodný seminár, ktorý bol zameraný na bezpečnosť priehrad. Na pozvanie generálneho riaditeľa VV, š. p., Daniela Kvoceru, sa na ňom zúčastnili zástupcovia Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu, Uzbekistanu, Ruska a predstavitelia medzinárodných organizácií – Európskej hospodárskej komisie OSN, OBSE a Medzinárodného centra na hodnotenie vôd IWAC.

 

Hlavný program medzinárodného seminára sa konal v Banskej Štiavnici, ktorá je významná svojimi historickými vodohospodárskymi systémami. Okrem odborných prednášok, boli súčasťou programu aj početné exkurzie, vrátane návštevy Vodného diela Gabčíkovo, Vodárenskej nádrže Turček a tajchov v obci Štiavnické Bane.

Oblasť bezpečnosti priehrad a technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami je podľa generálneho riaditeľa VV, š. p. Daniela Kvoceru, prioritou:

„Preto aj výmenu poznatkov medzi krajinami a zdieľanie skúseností, informácii a postupov považujem  za prínosné pre všetkých. Slovensko spoluprácu s krajinami strednej Ázie zahájilo už v období, keď u nás sídlilo Medzinárodné centrum na hodnotenie vôd IWAC a slovenskí experti sa zúčastňovali na činnostiach týkajúcich sa bezpečnosti priehrad v oblasti Strednej Ázie. Na stretnutí so súčasným riaditeľom IWACu pánom Serikom Akhmentovom v decembri minulého roka som deklaroval, že máme záujem pokračovať v začatých procesoch a v prípade záujmu z krajín strednej Ázie sa budeme radi podieľať na medzinárodnej spolupráci a príprave pilotných projektov pre vybrané vodné stavby, od analýzy rizík, cez návrh rozsahu dohľadu, návrh vybavenia merným zariadením až po návrh automatizácie zberu dát,“ povedal  generálny riaditeľ s tým, že v rámci transferu skúseností je VV, š. p., pripravená spolupracovať napríklad aj v oblasti budovania autonómnych systémov vyrozumenia a varovania obyvateľstva v krajinách Strednej Ázie.

Najbližšími krokmi v rámci spolupráce bude už o pár týždňov podpísanie memoranda o porozumení s Medzinárodným školiacim strediskom pre bezpečnosť hydrotechnických zariadení v Kazachstane.