Realizácia výstavby slovensko-maďarského cyklomosta Dobrohošť – Dunakiliti začala

Most medzi slovenskou obcou Dobrohošť a maďarskou obcou Dunakiliti je na začiatku realizácie výstavby. Slúžiť bude cyklistom, chodcom i záchranárskym zložkám a vozidlám údržby.

Medzinárodné verejné obstarávania sú ukončené a samotná výstavba mosta môže začať. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.) ako hlavný partner projektu zverejnil dňa  25.01.2023 realizačnú zmluvu. 

VV, š. p. pôsobí primárne v oblasti energetiky, avšak zabezpečuje aj činnosti týkajúce sa vodného hospodárstva a i. V rámci projektovej činnosti realizuje aj pripravovaný cyklomost. Toto nové cezhraničné spojenie zvýši potenciál „multimodality“ – podporí a uľahčí prechod z automobilov ako prevládajúceho spôsobu dopravy na režimy s nulovými emisiami  v cezhraničnej doprave. 

Most prepojí Malý Žitný ostrov na Slovensku a Szigetköz na maďarskej strane a stane sa súčasťou riečnej cyklotrasy EuroVelo 6. Slovensko sa tak napojí na európsku cyklomagistrálu. Cyklomost sa plánuje otvoriť na jar 2024. Premostenie hraničnej rieky bude mať celkovú dĺžku takmer 500 metrov, polovica z nej pôjde priamo nad vodou.

Projekt „Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti/Doborgaz – Dunakiliti gyalogos- és kerékpáros híd építése“ je spolufinancovaný prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Partnerom projektu na maďarskej strane je ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM (Ministerstvo výstavby a dopravy Maďarska). Projektový manažment vykonáva Regionálna rozvojová agentúra ISTER.

Hodnota schváleného rozpočtu projektu je vyše 10,4 milióna eur bez DPH. Rozdelenie financovania medzi Slovenskom a Maďarskom je 50:50. Z hodnoty celkového schváleného rozpočtu projektu prislúchajúcej slovenskej strane bude 4 196 450,95 EUR (85%) financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 5 percent zo štátneho rozpočtu SR. Zvyšnú sumu dofinancuje štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV, š. p.).

VV, š. p. považuje cyklomost za jeden zo strategických krokov v budovaní kvality turizmu na Žitnom ostrove. „Cyklomost otvorí možnosti Slovákom, Maďarom i všetkým nadšencom cyklistiky. Vďaka cyklomostu budú mať možnosť popri svojich športových aktivitách spoznávať túto špecifickú pohraničnú oblasť,“ priblížil generálny riaditeľ VV, š. p. Vladimír Kollár.

The primary objective of the project is to increase the density of border crossings along the Slovak-Hungarian border through the construction of cross-border infrastructure for eco-tourists between the sections of the EuroVelo 6 cycle route in Slovakia and Hungary and with a connection to the TEN-T network.

Transeurópska sieť EuroVelo je najdôležitejšia sieť s nulovými emisiami a plne dopĺňa sieť TEN-T. „EuroVelo zahŕňa existujúce a plánované národné a regionálne cyklotrasy do jednotnej európskej siete. V súčasnosti pozostáva z viac ako 45 000 km cyklistických trás a naplánovaná je výstavba ďalších tisícok kilometrov – po dokončení to bude vyše 70 000 km. Značenie EuroVelo v súčasnosti nájdeme v Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Srbsku, Slovensku, Švajčiarsku a Veľkej Británii.“ (Zdroj: ECF)

Vznikajúca cyklistická trasa a most zaistia bezpečnejšie a kratšie priame spojenie medzi obcami Dobrohošť (SK) a Dunakiliti (HU) a uľahčia udržateľnú dostupnosť regiónov Szigetközu a Trnavského kraja. Zároveň sa tiež zvýši dostupnosť obce Dobrohošť zo siete TEN-T (Mosonmagyaróvár).

info@vvb.sk

info@skhu.eu

www.skhu.eu

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja.

Obsah tejto tlačovej správy nereprezentuje oficiálne názory a stanoviská Európskej únie.