Raňajky s generálnym riaditeľom

Generálny riaditeľ VODOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVBY, ŠTÁTEHO PODNIKU, Vladimír Kollár už od nástupu do svojej funkcie deklaroval, že má záujem o zvyšovanie informovanosti zamestnancov, transparentnosti a otvorenosti podniku. Preto z jeho iniciatívy vznikla nová neformálna platforma „Raňajky s generálnym riaditeľom“. Konštruktívne návrhy a názory zamestnancov sa tak dostanú na správne miesto. Zamestnancom zo všetkých úsekov, odborov či oddelení tieto stretnutia zároveň prinášajú príležitosť pýtať sa generálneho riaditeľa na všetky otázky, ktoré ich v rámci činností podniku zaujímajú a o ktorých sa chcú dozvedieť viac takzvane „z prvej ruky“. Generálny riaditeľ Vladimír Kollár má v pláne takéto stretnutia v prípade záujmu zo strany zamestnancov organizovať na pravidelnej báze. Tento týždeň sa uskutočnilo už druhé stretnutie v hlavnej administratívnej budove VV, š. p., v Bratislave a prvé zo série stretnutí na Vodnom diele Žilina.

„Raňajky s generálnym riaditeľom“ sa uskutočňujú pri dodržaní všetkých hygienických opatrení a aktuálne platných nariadení hygienikov.