Projekt environmentálnej výchovy

Naša mládež je budúcnosť a v dnešnej dobe je mimoriadne dôležité vzdelávať a rozširovať obzory detí, aby chápali, že k životnému prostrediu treba pristupovať zodpovedne.

My v podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, si uvedomujeme, že musíme priložiť ruku k dielu, a preto sme pripravili denné letné tábory s environmentálnou tematikou a športovým programom pod dohľadom profesionálnych animátorov.

Deti v našom tábore čakal bohatý program, ako napríklad škola kajaku, návšteva vo Vodnej elektrárni Gabčíkovo, ale hlavne vzdelávanie o vode a krásnej dunajskej prírode. Naučili sa o dôležitosti mokradí v našom ekosystéme a všetko potrebné o tom, ako ich vytvoriť. Aby to nebolo len o vzdelávaní, deti mali k dispozícií aj vodný svet s tobogánmi, na ktorých sa mohli do sýtosti vyšantiť. Program pre deti bol doplnený o množstvo súťaží a ďalšieho doplňujúceho programu.

Veríme, že deti si odniesli z tábora okrem nových vedomosti aj mnoho zábavných zážitkov a uvedomujú si, aké je dôležité sa starať o vodu a prírodu.