Práce na oprave horných vrát pravej plavebnej komory napredujú

Vodohospodárska výstavba, š.p. od utorka informuje o prácach realizovaných na oprave horných vrát pravej plavebnej komory. Tá sa musela odstaviť kvôli poškodeniu ložísk, v ktorých sú vráta osadené.

Momentálne sú ukončené prípravné práce potrebné k tomu, aby sa mohlo začať s výmenou poškodených súčiastok. Technici osadili pred horné vráta provizórne hradenie, vďaka ktorému sa  vytvoril tzv. suchý dok – suchý priestor z ktorého sa vykoná samotná výmena poškodených súčiastok. Boli tiež odstránené všetky železné konštrukcie, ktoré prekážali v manipulácii a v súčasnosti sa horné vráta upevňujú.

Všetky práce na oprave poruchy napredujú podľa očakávaní. Realizácia prác potrvá do soboty večera. Lode čakajúce na preplavenie dostanú informácie o čase sprejazdnenia plavebnej komory už 10 hodín pred definitívnym skončením prác. Tento čas je potrebný pre odstránenie provizórneho hradenia po skončení opráv ložísk. Následne bude obnovená plavba po Dunaji.