Plavebná komora Vodného diela Gabčíkovo si vyžiadala okamžitý zásah

1200 turistov bude prevezených autobusmi z Gabčíkova do Bratislavy.

 

Gabčíkovo (23.9.2015)  – Dnes o 3 hodine ráno bola zistená technická porucha výpustu pravej plavebnej komory na Vodnom diele Gabčíkovo. Keďže ľavá plavebná komora je momentálne mimo prevádzky z dôvodu opráv, plavba v tomto úseku Dunaja je zastavená až do odstránenia poruchy. Predpokladaný čas opätovného spustenia plavby je dnes okolo 17:00 hod.

 

Osobné výletné lode s cestujúcimi smerujúce na Bratislavu, boli odstavené na tzv. dolnej vode Dunaja pod plavebnou komorou a cestujúci sú postupne prevážaní do Bratislavy autobusmi. Na odstavených lodiach sa nachádzalo viac ako 1200 zahraničných turistov. Z toho vyše 900 už bolo prevezených do Bratislavy, ostatní čakajú na ďalšie autobusy.

 

Vodohospodárska výstavba, š.p., ktorá je správcom Vodného diela Gabčíkovo zabezpečila prístup autobusov k lodiam cez svoje prevádzkové pozemky. Ihneď po zistení poruchy bol zriadený špeciálny tím odborníkov, ktorí pracujú na urýchlenom spustení komory do prevádzky.

 

Poškodenie výpustu pravej plavebnej komory nastalo v čase keď už prebiehali práce na údržbe ľavej plavebnej komory. Pravá plavebná komora by mala byť v najbližšom období podrobená komplexnej rekonštrukcii. Práve z toho dôvodu sa v týchto dňoch odstavila ľavá komora, na ktorej sa realizovala údržba potrebná k tomu, aby mohla počas doby 2 rokov rekonštrukcie pravej plavebnej komory zabezpečovať bezproblémovú plavbu.

 

Poškodený výpust sa momentálne zahradzuje, aby ním nemohla nekontrolovateľne odtekať voda z komory. Keďže komora má ďalšie výpusty, po jeho zahradení sa voda bude v komore bude regulovať cez ne. VV, š.p. robí všetko preto, aby bola plavba obnovená ešte dnes v popoludňajších hodinách, v ideálnom prípade už do dvoch hodín komorou prejdú prvé lode. O obnovení plavby budeme verejnosť informovať.

 

Opakované poškodenie tej istej komory, ktorá v lete minulého roku odstavila plavbu Dunajom na 4 dni je dôsledkom končiacej životnosti plavebných komôr po 20 rokov prevádzky, kde už bežná údržba nestačí na udržanie ich spoľahlivej funkčnosti.