Olympijské hry 2012 Londýn

Vodohospodárska výstavba, š.p. hrdým partnerom slovenských reprezentantov v kanoistike.

Vodohospodárska výstavba, š.p., ako už z jej názvu vyplýva, je úzko spätá s vodou. Vodné dielo Gabčíkovo okrem svojho primárneho určenia, ktorým je výroba elektrickej energie, protipovodňová ochrana a zabezpečenie medzinárodnej plavebnej cesty, sa vďaka Areálu vodných športov Čunovo, ktorý bol vybudovaný pre reprezentantov v kanoistike na divokej vode, stalo tiež vyhľadávaným miestom relaxu a športu. Areál sa môže pochváliť realizovaním najvýznamnejších globálnych športových podujatí v kanoistike na divokej vode, ktorá je najúspešnejším olympijským športom na Slovensku. Počas 15 rokov prevádzky areál hostil účastníkov Svetového pohára, Majstrovstiev Európy, Majstrovstiev sveta juniorov, a v minulom roku aj účastníkov historicky najúspešnejších Majstrovstiev sveta v tomto nádhernom prírodnom športe, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 20.000 divákov.

Aby sa táto tradícia zachovala i naďalej, rozhodla sa Vodohospodárska výstavba, š.p. vstúpiť medzi hrdých podporovateľov Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a stať sa jeho reklamným partnerom. Na základe zmluvného partnerstva sa Vodohospodárska výstavba, š.p. zaviazala podporovať mládežnícky šport, juniorských i  seniorských reprezentantov. Zároveň chce pomôcť zväzu vytvoriť čo najlepšie podmienky pre našich reprezentantov, účastníkov  Letných olympijských hier v Londýne, ktorí sa už čoskoro budú snažiť obhájiť tri zlaté olympijské medaily z Pekingu 2008.

„Kanoistika na divokej vode má na Slovensku dlhú tradíciu. Naši športovci patria medzi absolútnu svetovú špičku a na postavenie Slovenska, ako celosvetovo najúspešnejšej krajiny v tomto olympijskom športe sme všetci veľmi hrdí. Je pre nás cťou podieľať sa na rozvoji tohto prírodného športu a podporovať športovcov, ktorí svojimi výkonmi skvele reprezentujú našu krajinu vo svete a sú veľkými vzormi pre našu mládež,“ hovorí riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, š.p., Ladislav Lazár.

Na vodách Areálu vodných športov v Čunove vyrástli trojnásobní olympijskí víťazi, bratia Peter a Pavol Hochschornerovci, a v súčasnosti tu trénuje aj množstvo talentovaných juniorských reprezentantov z celého Slovenska.

„Práve v dnešných ťažkých časoch je potrebné viac sa venovať novej mladej generácii športovcov. Preto som šťastný, že sme sa v tomto úsilí spojili. Verím že partnerstvo s Vodohospodárskou výstavbou bude prínosom pre obe strany. Spoločne môžeme tvoriť dobrý tím reprezentujúci Slovensko,“ povedal Richard Galovič, generálny manažér Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode.

Blížiaca sa olympiáda je veľkou výzvou pre našich reprezentantov. Olympijský víťaz Michal Martikán sa v Londýne bude uchádzať už o svoju piatu olympijskú medailu. „Som pripravený bojovať a reprezentovať Slovensko najlepšie ako viem. Verím, že z olympiády prinesiem ďalšiu medailu. Za to, že som sa dostal v kariére tak ďaleko vďačím svojim rodičom a priaznivým podmienkam, vďaka ktorým mi bolo umožnené trénovať a pracovať na sebe. Som rád, že podobnú podporu  môžu očakávať aj naši nádejní juniori.“

O Vodohospodárskej výstavbe, š.p.

Zakladateľom podniku je od 1. mája 2003 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Podnik má 60 ročnú tradíciu vo výstavbe vodných diel a spája sa s ním výstavba viac ako 350 vodohospodárskych, hydroenergetických a inžinierskych stavieb na celom území Slovenskej republiky. Nosnými činnosťami podniku sú činnosti súvisiace so zabezpečovaním prevádzky vodných elektrární a prípravou a realizáciou nových vodných diel.

Vodohospodárska výstavba, š.p.  patrí k významným výrobcom zelenej elektrickej energie. Jej podiel na výrobe elektrickej energie je až 10% z celkového objemu elektrickej energie vyprodukovanej na Slovensku.  Spája sa hlavne s jedným z najväčších vodohospodárskych projektov v Európe – výstavbou Vodného diela Gabčíkovo, ktoré v októbri oslávi svoje dvadsiate výročie od uvedenia do prevádzky. Jeho súčasťou je stupeň Čunovo, ku ktorému patrí areál vodných športov Divoká voda, ktorý využíva slovenská reprezentácia v kanoistike na divokej vode na tréning a usporadúvanie športových podujatí. Podnik je tiež  vlastníkom Vodného diela Žilina a vodných elektrární prislúchajúcich k týmto vodným dielam. V roku 2010 podnik zahájil výstavbu Malej vodnej elektrárne Dobrohošť na pravostrannej hrádzi prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo. Elektráreň bola uvedená do skúšobnej prevádzky v decembri 2011.