Náklady na opravu horných vrát sú vyčíslené

Podmienky plavby cez komory Vodného diela Gabčíkovo sa sprísnia

Gabčíkovo, 7.8.2014 –  Po oprave plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo Vodohospodárska výstavba, š.p. spočítala škody, ktoré jej vznikli. Celkové náklady na opravu sa vyšplhali na 300 000 Eur. Vzhľadom na celú udalosť podnik pripravuje preventívne opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu zbytočnému poškodzovaniu komory.

Plavebná komora, ktorej porucha minulý týždeň odstavila plavbu Dunajom na 4 dni, od soboty znova preplavuje lode. Počas poruchy sa technici prioritne sústredili na jej rýchle odstránenie, vďaka tomu sa im podarilo komoru spojazdniť v rekordne krátkom čase. Napriek obnoveniu funkčnosti komory bude však definitívnym riešením až výmena horných vrát v budúcnosti.

Vodohospodárska výstavba, š.p. robí všetky technické opatrenia potrebné k tomu aby Gabčíkovo slúžilo potrebám medzinárodnej plavebnej cesty. Až do odvolania sa budú robiť kontroly stavu horných vrát:

  • trikrát denne monitorovanie technickými potápačmi počas prevádzky komory a bez nutnosti jej odstavenia v čase týchto kontrol,
  • denné  geodetické merania horných vrát,
  • vykonávanie pravidelnej vizuálnej a zvukovej kontroly priamo na mieste.

Pokiaľ bude všetko v poriadku, v pondelok sa znova začnú práce na ľavej komore, ktorá je už dlhodobo v rekonštrukcii. Tá však musela byť minulý týždeň prerušená kvôli poruche vrát pravej komory.

Aj najlepšie technické opatrenia sa minú účinkom, pokiaľ nie sú podporené prevádzkovými opatreniami. Vodohospodársky výstavba, š.p. bude trvať na tom aby sa sprísnili pravidlá pri plavbe cez komory, ktoré sú veľa krát zbytočne namáhané nesprávnou manipuláciou plavidiel. Zvýši sa tlak na kapitánov lodí, od ktorých sa bude požadovať maximálna opatrnosť pri plavbe v priestore komôr.

O nových prevádzkových opatreniach momentálne rokujeme so Štátnou plavebnou správou. O výsledku rokovaní budeme informovať v priebehu budúceho týždňa.