MVE Dobrohošť

Small-scale Hydroelectric Power Plant Dobrohošť je realizovaná v priestore odberného objektu, ktorý zabezpečuje odber vody z prívodného kanála SVD G-N do ramennej sústavy nachádzajúcej sa ľavom brehu starého koryta Dunaja.

Hydrotechnický potenciál jestvujúceho odberného objektu bude využívaný v tejto MVE.

 

Viac informácií je na stránke „Pripravované stavby – MVE Dobrohošť„.