KARIÉRA EXPO V KOŠICIACH: O PRÁCU V NAŠOM PODNIKU BOL VEĽKÝ ZÁUJEM

Kolegovia z odboru riadenia ľudských zdrojov mali opäť možnosť predstaviť náš podnik návštevníkom veľtrhu pracovných príležitostí. Tentokrát sme zavítali do Košíc na Kariéra Expo Košice. Stretli sme sa s veľkým množstvom záujemcov o prácu, ktorí hľadali prácu vo svojom regióne na východe Slovenska, veľa z nich však lákala aj možnosť pracovať v iných kútoch Slovenska.

Stánok nášho podniku navštívili uchádzači, ktorí hľadajú nové pracovné výzvy a nové možnosti využitia už nadobudnutých skúseností. Prišli absolventi, ktorí hľadajú svoje prvé pracovné príležitosti, ale tiež aj usmernenia a rady, ako byť na trhu práce úspešní a profesijne rásť. Zastavili sa u nás aj zahraniční študenti (napr. z Indie, Arménska), z Technickej univerzity v Košiciach aktívne hľadajúci stáže na Slovenku, ktorí by chceli získať nové vedomosti a zručnosti v slovenských podnikoch.

Tešil nás záujem uchádzačov, ktorí poznali náš podnik a tiež záujem potenciálnych kandidátov na prácu vo VV. š. p., ktorí nadobudli vzdelanie v oblastiach využiteľných v podniku. Návštevníci sa zaujímali o bezpečnosť vodných stavieb a veľa krát ich prekvapilo, aký je predmet podnikania Vodohospodárska Výstavba štátny podnik široký.

Uchádzačom, ktorí náš podnik bližšie nepoznali, kolegovia pod vedením Ing. Moniky Danterovej, vedúcej odboru riadenia ľudských zdrojov predstavili hlavné činnosti, ktorým sa podnik venuje, aktuálne pracovné príležitosti, možnosti vzdelávania a odborného rastu, náš systém benefitov a odmeňovanie.

Veríme, že aj toto je príležitosť, ako osloviť a získať nových kolegov, ktorí by svojimi nadobudnutými vedomosťami a získanými skúsenosťami prispeli k ďalšiemu úspešnému rozvoju podniku.