Informácie zverejňované podľa článku 4 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 O integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou.