Hľadali sme nových kolegov na Kariéra EXPO v Nitre

Kariéra EXPO – podujatie, ktoré sa konalo dňa 29.3.2023 v priestoroch Agrokomplexu Nitra prilákalo desiatky zamestnávateľov pod jednu strechu a ukázalo možnosti všetkým návštevníkom, ktorí zatúžili po novej kariére.

Medzi zamestnávateľmi, vystavovateľmi mal svoje zastúpenie po prvýkrát i štátny podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, ktorý je jedným z najdôležitejších garantov a investorov výstavby vodných stavieb na Slovensku. Skvalitňovaním, inováciou a pokrokovým smerovaním sa podnik chce zaradiť medzi najefektívnejšie spoločnosti vo svojom odvetví minimálne na európskom kontinente. Aj preto rád privíta vo svojom tíme nových členov, ktorí spoločne budú dosahovať vysoké ciele.

Počas podujatia kariéra EXPO mali záujemcovia o novú prácu možnosť hovoriť s našimi kolegyňami z odboru riadenia ľudských zdrojov, ktoré okrem získania kontaktov priblížili uchádzačom o zamestnanie pracovné podmienky, ktoré podnik svojim zamestnancom poskytuje, či už v oblasti vzdelávania, systému benefitov a odmeňovacieho systému podniku.

Záujem prejavili predovšetkým mladí ambiciózni absolventi vysokých škôl, ale i nadšenci, ktorých láka práca vo vodnom hospodárstve.

Kolegyne mali taktiež možnosť navštíviť ostatných vystavovateľov a vzájomne zdieľať skúsenosti s hľadaním kandidátov na trhu práce.