Generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby rokoval s riaditeľom Medzinárodného centra na hodnotenie vôd patriaceho pod OSN

V piatok 7. decembra 2018 sa v podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), uskutočnilo stretnutie riaditeľa Medzinárodného centra na hodnotenie vôd Európskej hospodárskej komisie OSN (IWAC UNECE) p. Serika Akhmentova z Kazachstanu s generálnym riaditeľom podniku VV, š. p., Danielom Kvocerom. Cieľom rokovania bolo prediskutovanie možností spolupráce na medzinárodných projektoch a v oblasti bezpečnosti priehrad.

 

„V oblasti bezpečnosti priehrad máme bohaté skúsenosti a dovolím si povedať, že ako národná autorita pre technicko-bezpečnostný dohľad aj svoju dobrú reputáciu. Samozrejme, teší ma záujem o naše odborné kapacity a ako som povedal aj pánovi Akhmentovovi, sme ochotní podať IWAC-u pomocnú ruku. Jedným dychom však musím dodať, že som pána riaditeľa IWAC-u požiadal, aby nám zaslal konkrétne požiadavky a oblasti, v ktorých vidí najväčšie prínosy našej budúcej spolupráce,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Daniel Kvocera.

 

V krajinách Strednej Ázie boli pred desiatkami rokov vybudované gigantické vodohospodárske sústavy s priehradami, ktoré sa radia medzi najväčšie na svete. Systém zabezpečenia technicko-bezpečnostného dohľadu a dozoru týchto vodných stavieb po rozpade Sovietskeho zväzu zanikol a v štátoch Strednej Ázie by mohli nájsť uplatnenie postupy a systémové riešenia využívané našimi špecialistami na bezpečnosť vodných stavieb.

 

Na rokovaní sa okrem zástupcov z VV, š. p., zúčastnili aj členovia pracovnej skupiny – bývalý riaditeľ IWAC Boris Minárik, Liliana Rástocká z Ministerstva životného prostredia SR a Vladimír Rak zo Slovenského hydrometeorologického ústavu SR.