Generálny riaditeľ Vladimír Kollár sa na Vodnom diele Gabčíkovo stretol s prevádzkovateľmi vodných a malých elektrární

Výmena skúseností bola hlavnou témou pracovného stretnutia riaditeľov, vedúcich zamestnancov a špecialistov zo spoločnosti ČEZ, a. s. z Českej republiky, Vodných elektrární Trenčín SE, a. s. a podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK.

Zástupcovia spoločností mali príležitosť po viac ako dvojročnej vynútenej prestávke z dôvodu pandemickej situácie prediskutovať poznatky a skúsenosti z prevádzky vodných a malých vodných elektrární za uplynulé obdobie. Dvojdňové pracovné stretnutie bolo spojené aj s prehliadkou Vodnej elektrárne Gabčíkovo a plavebných komôr na stupni Gabčíkovo.