Envirorezort napreduje v zabezpečení prepravy pod Dunajom, vodohospodári začali hľadať zhotoviteľa

Projekt cesty pod Dunajom pre automobily, cyklistov a peších sa približuje k realizácii. Vodohospodárska výstavba, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR,  získala platné územné rozhodnutie a v najbližších dňoch vyhlási verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa a zároveň odštartuje proces majetkovoprávneho vyrovnania.

 

„Naším cieľom je zaistiť stabilnú komfortnú dopravu obyvateľom. A kým pred dvomi rokmi išlo o predstavu, dnes môžem povedať: Ideme na to,“ uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos, s tým, že obyvatelia obcí pri Dunaji už pridlho čakali na trvalé a komfortné riešenie prepravy medzi brehmi.

 

„Na projekte spolupracovali okrem našich odborníkov z Vodohospodárskej výstavby aj organizácie štátnej správy, samosprávy, projektanti a v neposlednom rade Slovenská technická univerzita, ako aj ďalší odborníci, ktorí odviedli poriadny kus práce. Zanalyzovali stav otvorov, ako aj možné riziká a výsledky dokázali, že projekt je nielen realizovateľný, ale aj bezpečný,“ doplnil generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Daniel Kvocera, s tým, že prebudované majú byť dva z piatich otvorov, keďže okrem cesty pre osobné automobily dostanú jednu i chodci s cyklistami.

 

Verejné obstarávanie na prebudovanie priepustu v km 4,0 prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo pre cestnú dopravu  počíta s cenou 25 miliónov eur. Prejazd prvých áut  pod Dunajom, by mal byť možný už v roku 2022 – za predpokladu, že celý proces verejného obstarávania sa uskutoční bez prieťahov a prvé stavebné práce sa začnú budúci rok. V súčasnosti je už od 23. apríla platné územné rozhodnutie a začal sa proces majetkovoprávneho usporiadania dotknutých pozemkov.

 

Priepust, ktorý je situovaný v km 4,0 prívodného kanála a slúži na odvádzanie priesakových vôd do ramennej sústavy Dunaja, má päť otvorov, pričom už pri projektovaní vodného diela sa predpokladalo, že na odvádzanie priesakových vôd postačia tri. Tento predpoklad potvrdili aj údaje namerané od roku 1992 do 2017, ako aj hydraulické posúdenie realizované v 2018.