Enviro – i – Fórum 2015

 

Aj v tomto roku  sa bude konať dnes už etablovaná a hojne navštevovaná konferencia Enviro – i – Fórum s mottom „Od vedy k občanovi“. Motto konferencie odráža  úmysel organizátorov zachytiť  celý životný cyklus údajov, aplikácií a služieb, ktorých využitie prináša potenciál pre zlepšenie existujúcich a tvorbu nových procesov a životných situácií.  Prepojenie poznatkov z oblasti vedy a výskumu s možnosťami verejného, privátneho a neziskového sektora môže vytvoriť nové príležitosti pre praktické a  efektívne využitie digitálneho obsahu a funkcionality pre ochranu a tvorbu životného prostredia s hmatateľnými dopadmi pre občana i celú spoločnosť.