Dunajské lužné lesy dostanú v rámci simulovaných záplav najviac vlahy v histórii

Vodohospodári, ministerstvo aj ochranári sa po rokoch dohodli! Dunajské lužné lesy dostanú v rámci simulovaných záplav najviac vlahy v histórii.

Minister životného prostredia Milan Chrenko spolu s Karolom Kažimírom, riaditeľom investičného úseku Vodohospodárskej výstavby, Dušanom Karaskom, generálnym riaditeľom Štátnej ochrany prírody SR, Radovanom Michalkom a Andrejom Somorom zo Správy CHKO Dunajské Luhy a Tomášom Kušíkom z BROZ, sa vo štvrtok stretli na tlačovej konferencii pri MVE v Dobrohošti, kde predstavili úspešnú spoluprácu medzi ministerstvom, ochranármi aj vodohospodármi. Tá má pomôcť v boji proti klimatickým zmenám a udržaniu dôležitej funkcie lužných lesov v ramennej sústave Dunaja.

Štvrtková tlačová konferencia sa niesla v duchu prelomenia historického míľniku. Od 15. júla tohto roka totiž začali pravidelné simulované záplavy, no tento rok, po prvýkrát, dosiahol prietok vody až 120 metrov kubických za sekundu. Postupne bude plynule klesať až do ukončenia letných záplav 1. augusta.

 

„Po prvý raz odvtedy ako bolo postavené Vodné dielo Gabčíkovo priteká do ramennej sústavy vnútrozemskej delty Dunaja historicky najviac vody. Je to zásluha a výsledok konštruktívnych a dlhých rokovaní medzi Štátnou ochranou prírody, Vodohospodárskou výstavbou a ochranárskymi združeniami,“ povedal na úvod minister životného prostredia SR Milan Chrenko.

 

Pre ministerstvo životného prostredia je táto téma veľmi dôležitá aj z hľadiska klimatickej zmeny. Práve lužné lesy sa totiž veľmi výrazne podieľajú na zachytávaní nielen uhlíka, ale aj na vybalansovaní vodného režimu pri ochrane pred povodňami a pred suchom tým, že zachytávajú vodu v krajine. Veľký význam lužných lesov a podporu biodiverzity si uvedomuje aj Vodohospodárska výstavba, š.p., čo na stretnutí s novinármi prízvukoval Karol Kažimír, riaditeľ investično-technického úseku zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba.

„Sme svedkami historickej udalosti, kedy do ramennej sústavy púšťame po dobu štyroch dní 120 kubických metrov vody za sekundu. Je to súčasť širšej dohody, avšak je to len prvý krok v našej spoločnej snahe nájsť optimálne riešenie pre stanovenie systému simulovaných záplav v ramennej sústave Dunaja tak, aby sme vedeli podporiť biodiverzitu a život v tejto unikátnej lokalite,“ vyzdvihol Karol Kažimír. Ako ďalej uviedol, vodohospodárov čaká ešte veľa rokovaní a spracovania aktuálne meraných a zberaných dát, ktoré v spolupráci s rezortnými organizáciami a odbornými organizáciami budú ďalej vyhodnocovať a hľadať optimálne riešenie pre dlhodobo udržateľný rozvoj a podporu života v ramennej sústave.

Radosť zo spustenia simulovaných záplav s historicky najvyšším prietokom vody vyjadrili aj prítomní ochranári. „Veľmi sa tešíme, že konečne je tento stav realitou a ďakujeme všetkým zúčastneným, že sa to podarilo“ povedal Tomáš Kušík, predseda Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia.

Vodohospodárska výstavba ako prevádzkovateľ Vodného diela Gabčíkovo pripravila letnú záplavu na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody SR a dohody so Slovenským vodohospodárskym podnikom, Lesmi SR, Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Slovenským rybárskym zväzom a Bratislavským regionálnym občianskym združením. S realizáciou mimoriadnej manipulácie počas letnej simulovanej záplavy súhlasil Okresný úrad Bratislava.