Dopravné obmedzenia na moste nad plavebnými komorami v Gabčíkove

V súvislosti s realizáciou projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“ sa chystá nevyhnutné obmedzenie dopravy na ceste č. III/1421, na moste nad plavebnými komorami v Gabčíkove nasledovne:

 

V termín od 14.04.2020 od 8:00 hod. do 19.04.2020 do 20:00 hod. bude cestná doprava obmedzená tak, že:

  • obidva jazdné pruhy cesty III/1421 na moste nad plavebnými komorami v Gabčíkove budú uzavreté a doprava bude presmerovaná na ľavostranný chodník (v smere do Bodíkov) pri max. povolenej rýchlosti 20 km/h a zároveň riadená svetelnou signalizáciou, pričom
  • zákaz prejazdu bude platiť pre nákladnú dopravu nad 12 t okrem autobusovej dopravy a vozidiel stavby. Linky SAD Dunajská Streda budú môcť prechádzať cez most.

Cestujúcim motoristom zo Žitného ostrova do Bratislavy sa odporúča trasa po ceste č. I/63 (cez Šamorín).

Za nevyhnutné obmedzenie sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme vodičom za trpezlivosť.