Deti základných škôl priniesli živú vodu do priestorov MŽP SR

Bratislava (24.4.2015) – Vo štvrtok dopoludnia privítalo átrium Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky desiatky detí základných škôl, ktoré sa zúčastnili vernisáže výstavy s názvom Blysni sa vodným dielom alebo Živá voda pre Zem.

Výstava je vyvrcholením výtvarnej súťaže detí, ktorú vyhlásila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) – Vodohospodárska výstavba, š.p.  (VV, š.p.) spolu s Ministerstvom životného prostredia SR. Súťaž začala symbolicky na Svetový deň vody,  22.3. 2015, a  vyvrcholila  22.4.2015, na Svetový deň Zeme. Práve tieto dva dni symbolizujú hlavnú myšlienku súťaže, a tou je  prepojenie vody a zeme.

Z takmer 232 súťažných prác, zvíťazilo dielo Viktórie Kohútovej, žiačky štvrtého ročníka  ZŠ Liptovská Štiavnica.

Do tretieho ročníka súťaže sa zapojilo 39 základných škôl. Porota tie najlepšie vybrala spomedzi 232 výtvarných diel. Deti, ktoré sú autormi  najkrajších prác si prevzali diplomy a ceny z rúk I. štátneho tajomníka MŽP SR Vojtecha Ferencza, generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby, š.p. Ladislava Lazára a poradkyne pre školstvo Ministerstva vnútra SR, Sone Hanzlovičovej.

Výstavu živá voda pre Zem si môžete v priestoroch átria Ministerstva životného prostredia SR pozrieť do 30.4.2015.