Aj v tomto roku sme podporili Deň narcisov

Solidaritu a morálnu  podporu  s odkazom  pre  tých,  ktorí  bojujú  so  zákernou  chorobou  aj v tomto roku vyjadrili zamestnanci podniku Vodohospodárska výstavba hojnou účasťou  na projekte D nandrcisov.

 

Rovnako ako vlani sme vo vestibule podniku privítali dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí ľuďom pracujúcim v budove Vodohospodárskej výstavby na Karloveskej ulici pripli symbol nádeje onkologických pacientov – žltý narcis.

Aj vďaka dobrovoľným príspevkom od našich zamestnancov sa môžu zrealizovať programy a projekty, ktoré ľuďom s ťažkým  ochorením  pomáhaj ú prekonávať najťažšie obdobie života, ako aj čas po liečbe.

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na podpore Dňa narcisov zúčastnili.