22. apríl je dňom venovaným planéte Zem
Sviatok, ktorý vznikol v roku 1970 v San Franciscu v USA, sa postupne rozrástol do viacerých krajín sveta, čím sa stal medzinárodným dňom uznávaným tiež organizáciou OSN.
Dnes si pripomíname 54. ročník Dňa Zeme, vznik našej planéty však siaha viac, ako 4,6 miliardy rokov do minulosti. Podstatou a cieľom tohto dňa je zmierniť znečistenie životného prostredia a tým dopady na našu planétu. Každým rokom nesie tento deň konkrétne posolstvo a mottom tohto ročníka Dňa Zeme je ZEM VERZUS PLASTY. Každá aktivita v prospech ochrany našej planéty má tak zmysel a veľký význam.
Vedeli ste, že naša planéta je zároveň jedinou planétou, na ktorej podľa súčasných vedeckých poznatkov existuje voda v kvapalnom skupenstve a sám život? Preto je veľmi dôležité uvedomiť si potrebu zmeny a správať sa ohľaduplne k životnému prostrediu okolo nás.
Pri príležitosti Dňa Zeme organizuje VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK vo Štvrtok 25. apríla 2024 náučnú exkurziu pre žiakov 2. stupňa základných škôl v Infocentre Vodného diela Gabčíkovo. Cieľom exkurzie pre priblížiť žiakom využitie vodného toku, ako obnoviteľného zdroja energie, náučná prehliadka vodnej elektrárne, interaktívne panely, film o VD Gabčíkovo, či prednáška o prebiehajúcom projekte Living Rivers, ktorý sa zameriava na zlepšenie ekologického stavu vodných tokov a podporu prirodzenej reprodukcie pôvodných druhov rýb.🐟