Zvýšené prietoky v ľavostrannej ramennej sústave

Aktuálne platný Dočasný manipulačný poriadok pre SVD G-N na území SR (akt. XI.) umožňuje podľa kapitoly C.1.7.11.1.b) neplánované krátkodobé zvýšenie prietoku do ľavostrannej ramennej sústavy (cez odberný objekt Dobrohošť) počas krátkych vĺn na Dunaji, ktoré sa každoročne vyskytujú niekoľkokrát. Ich prietoky a hladiny nemusia viesť k dosiahnutiu alebo vyhláseniu povodňovej aktivity a sú charakteristické prudkým nárastom prietoku, krátkou kulmináciou a pomerne rýchlym poklesom. Cieľom neplánovaného krátkodobého zvýšenia prietokov do ramennej sústavy je umožnenie prenosu dynamiky prirodzeného náhleho prudkého zvýšenia prietokov na Dunaji v rovnakom čase, ako sa to deje na Dunaji.

Impulzom na uskutočnenie simulácie krátkych vĺn na Dunaji sú prevádzkové podmienky a prognózovaný príchod  prudkej krátkej vlny z horného úseku Dunaja.

Podľa prognóz takáto vlna príde v sobotu (16.3.2019), kulminovať bude v nedeľu ráno na úrovni nad 4000 m3/s v profile Devín, ktorú nasleduje postupné klesanie.

Na základe vyššie uvedených faktov Vám oznamujeme, že krátkodobé zvýšenie prietoku do ramennej sústavy sa uskutočňuje v termíne:

  • od 16.3.2019 16:00 hod.
  • do 19.3.2019 16:00 hod.

Časový priebeh manipulácií na odbernom objekte Dobrohošť:

V prípade doplňujúcich otázok prosím kontaktujte dispečerské pracovisko na tel. č. 0918 937 797 alebo na e-mailovej adrese drpp@vvb.sk.