Zrenovovali sme prvé informačno-navigačné tabule pre lepšie v okolí vodných diel Gabčíkovo a Čunovo pre krajší zážitok počas letných výletov
Koniec školského roka je zároveň začiatkom letných dobrodružstiev a výletov. 🏖
Tí z Vás, ktorí budú toto leto tráviť na bicykloch, či peších potulkách po okolí Vodného diela Gabčíkovo a Vodného diela Čunovo, si môžu všimnúť zrenovované informačné tabule. Novo-zrenovované informačné a navigačné tabule 🔀 Vám okrem pútavých fotografií a technických detailov poskytnú najmä zaujímavé informácie a fakty o Vodnom diele Gabčíkovo, Vodnom diele Čunovo, o našom modernom Infocentre a pri kompe vo Vojke nájdete aj jednu špeciálnu tabuľu so všetkými potrebnými informáciami o kompe. 🛥
Zrenovované navigačné tabule Vám slúžia ako orientácia počas vášho výletu  či cyklistickej túry.
Je to prvá etapa renovačného projektu, ktorý realizujeme spoločne s OZ Vodohospodári a SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik.
Tu však nekončíme! V renovácii pokračujeme, čo potvrdil aj generálny riaditeľ VV, š. p., pán Peter Molda: „po takmer 30 rokoch sa nám podarilo dokončiť prvú etapu projektu renovácie informačných a navigačných tabúľ umiestnených v oblasti Vodného diela Čunovo a Vodného diela Gabčíkovo. Zrenovovaných bolo celkom 43 tabúľ. V projekte renovácie budeme však pokračovať aj v priebehu nasledujúcich mesiacov, pričom našim cieľom je do konca roka zrenovovať ďalších okolo 20 tabúľ. “
O nových tabuliach Vás budeme samozrejme informovať.
Užite si krásne a bezpečné leto a spoznávajte!