Výsledky súťaže Blysni sa vodným dielom a chráň živú vodu pre Zem!

Pri príležitosti Svetového dňa vody vyhlásil podnik Vodohospodárska výstavba, š.p. dňa 22.3.2015 tretí ročník výtvarnej súťaže pre základné školy. Témou súťaže bola harmónia vody a zeme.  Hlavnou myšlienkou súťaže je prepojiť v mysliach detí tieto dva nenahraditeľné elementy.

Do súťaže sa zapojilo 39 základných škôl z celého Slovenska a spolu nám zaslali 232 výtvarných prác. Všetky práce splnili podmienky súťaže a každá z nich si zaslúži ocenenie.

Ako to však v súťažiach chodí, víťaz môže byť len jeden. Absolútnou víťazkou, ktorá sa umiestnila na prvej priečke je pre tento ročník súťaže

 

Viktória Kohútová, ZŠ Liptovská Štiavnica

 

Ďalších 9 detí, ktoré od podniku Vodohospodárska výstavba získavajú knižné ceny, sa umiestnilo jednotne na druhom mieste:

Daniela Ondrašinová, Základná škola s materskou školou Čadca

Adrián Fedák, ZŠ a MŠ Bukovce

Laura Perleczká, ZŠ a MŠ Horné Saliby

Stanislava Kredatusová, ZŠ Kežmarok

Adrienn Mészárosová, ZŠ Zoltána Kodálya s VJM , Dunajská Streda

Veronika Šefranková, ZŠ Liptovská Štiavnica

Zuzana Jakubjaková, ZŠ a MŠ Novoť

Terézia Letková, ZŠ a MŠ Veselé

Fanni Novotná, ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Dunajská Streda

 

Výhercovia si ceny prevezmú na vernisáži výstavy Blysni sa vodným dielom, ktorá sa uskutoční dňa 23.4.2015  o 11:00 hod. v priestoroch Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Všetkým výhercom srdečne gratulujeme!