Vodohospodári podporili Plavebné dni 2023 a odprezentovali aj plavebné komory VD Gabčíkovo

V dňoch 19. – 21. septembra 2023 sa uskutočnil 31. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Plavebné dni 2023, ktorej sa zúčastnilo viac ako 170 účastníkov. Hlavného spoluorganizátora konferencie Slovenský plavebný kongres, vedený jeho predsedom, Vladimírom Novákom, podporili aj VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK a občianske združenie Pobočka slovenskej vodohospodárskej spoločnosti pri Vodohospodárskej výstavbe, š. p. V rámci spoločného projektu sme podporili vydanie zborníka odborných príspevkov z konferencie, ktorého výtlačok obdržal každý účastník konferencie, podporili sme účasť zástupcov miestnej samosprávy na konferencii, zabezpečili sme odbornú prezentáciu o plavebných komorách VD Gabčíkovo a zorganizovali sme exkurziu účastníkov konferencie na objektoch VD Gabčíkovo. Účastníci exkurzie si prezreli nielen nové Infocentrum, ale aj inovované a modernizované plavebné komory a taktiež vodnú elektráreň Gabčíkovo.

Odbornou náplňou konferencie boli témy súvisiace s prípravou, realizáciou a prevádzkou vnútrozemských vodných ciest a prístavov s dôrazom na bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu v stredoeurópskom priestore, rozvoj vnútrozemskej plavby a aj rekreačná a športová plavba.

V mene Vodohospodárskej výstavby, š. p., ako dlhoročného kolektívneho člen Slovenského plavebného kongresu sme vďační za to, že sme mohli podporiť 31. Plavebné dni a ďakujeme organizátorom, prezentujúcim a účastníkom za to, že prispeli k zdarnému priebehu konferencie a tešíme sa na 32. Plavebné dni, ktoré sa uskutočnia v roku 2025 v Českej republike.

Obr.1 Účastníci exkurzie po preplavení sa cez inovovanú a modernizovanú pravú plavebnú komoru VD Gabčíkovo

Obr. 2  Ing. Karol Bakos z Vodohospodárskej výstavby, š. p., počas odbornej prezentácie

Obr.3  Účastníci 31. konferencie Plavebné dni